Hvem er vi

Stutteri Ulvkjær er et lille hobbyforetagende på familiebasis, der har eksisteret siden 1987, hvor vi startede med at få føl på marken.

 

De første år kørte vi hopperne ud til forskellige hingste og senere indgik vi lejeaftaler med hingsteejere, så vores hopper kunne blive hjemme på ejendommen. Det kom der lidt flere føl ud af, og det var spændende at følge med i hvad der skete på marken, når hingsten arbejdede i sit stod.

 

I år 2000 anskaffede vi selv avlshingst, Förull fra Sandhólaferju, primært for at bruge ham til egne hopper, og det var et spændende arbejde at håndbedække med ham, hvad der var nødvendigt, da han ikke var effektiv alene med en hoppe.

 

Så vi har de sidste 15 år haft ca. 25 heste i forskellig alder, der hver på deres måde har givet oplevelser og erfaringer med heste og mennesker.

 

Vores sted er beliggende på kanten til Karup å lidt syd for Skive, og jorden er en blanding af mager sandjord og god græsningseng i ådalen. Arealet

vi har til rådighed er på ca. 20 ha. Landskabet er åbent og med vind, så vi undgår stor set problemer med insekter og eksem.

 

De nære rideomgivelser er omfangsrige og består af hede, eng, plantage og bakket moræne landskab. Græsmarksomlægning og foldskifte bruges bevidst for at nedsætte ormetrykket. Hestene holdes på løsdrift hele året, og de har alle adgang til stald.

 

Vores avlsmål har igennem alle årene været at avle kønne familieheste med godt stabilt sind til brug for de fleste ryttere og med tölt som en selvfølge.

Det er lykkedes i langt de fleste tilfælde. Vi har primært anvendt de samme kårede hopper eller deres lovende afkom, så vores kendskab til hestenes avlsværdi er stor og ikke bare en BLUP værdi.

 

Förull er nu gået på pension som avlshingst grundet alder og bruges som en meget elsket ridehest, bl.a. til at hente barn i børnehaven. Han er også blevet skuespiller på sine gamle dage og kan ses på Moesgård i forbindelse med deres udstilling om vikingetiden. Så han er stadig aktiv.

Fremtidsplaner

Når avlshingsten går på pension melder spørgsmålet sig om avlen skal fortsætte her på stedet. Vi besluttede, at det skulle være slut i 2010, og har derfor ikke taget imod føl de sidste to år. Det har vi da savnet, bl.a. at skulle på marken tidlig om morgenen i maj måned for at se om der var sket noget. Men vi holder fast i beslutningen.

 

Så planen fremover er at beholde nogle få rideheste og sælge ud af resten af hesteflokken. Ikke noget paniksalg men en stille og rolig afvikling over de næste år.

 

 

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved